Τα εργαλεία που προσφέρουμε για τη βιομηχανία τροφίμων  δίνουν λύσεις  για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, με εύκολο και πρακτικό τρόπο. Σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε ώστε  να μπορείτε να παραμείνετε ήσυχοι για θέματα νομοθεσίας εναρμονίζοντας την εφαρμογή της στην παραγωγική σας διαδικασία. Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να βρείτε τις λύσεις που προτείνει η έμπειρη ομάδα μας.
Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Παρέχονται εκπαιδευτικά σεμινάρια με δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για επιχειρήσεις τροφίμων, σε θέματα που αφορούν τον ασφαλή χειρισμό  τροφίμων, εφαρμογή διαδικασιών, διαχείριση νερού, επιτήρηση ασφάλειας τροφίμων. Κάθε σεμινάριο προσαρμόζεται στα μέτρα κάθε επιχείρησης και στόχος είναι να παρέχεται η επιστημονική πληροφορία – το ‘γιατί’ πίσω από το κάθε τι – με απλό και ευχάριστο τρόπο, ενώ παράλληλα να δίνονται λύσεις για εφαρμογή.

Λογισμικο διαχείρισης συνταγών

Λογισμικο διαχείρισης συνταγών

Η εύχρηστη πλατφόρμα Nutraid βοηθά τους παρασκευαστές τροφίμων να υπολογίσουν εύκολα, με ακρίβεια και χαμηλό κόστος τις διαθρεπτικές πληροφορίες των τροφίμων και να δημιουργήσουν την ετικέτα τρόφιμου όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα μετάφρασης σε άλλες γλώσσες. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο για τη διαχείριση των συνταγών και συστατικών και ετοιμασία ετικετών τροφίμων. Η food-scion είναι αντιπρόσωπος του λογισμικού και το παρέχει και στην ελληνική γλώσσα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες/ Επιστημονική υποστήριξη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες/ Επιστημονική υποστήριξη

Αναλόγως των αναγκών της κάθε επιχείρησης παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη για ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών για τη διασφάλιση ασφάλειας τροφίμων στις επιχειρήσεις τους, ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης. Η υποστήριξη γίνεται είτε με τη μορφή καθοδήγησης μέσω συναντήσεων και δημιουργίας διαδικασιών, είτε μέσω τακτικών ελέγχων στη γραμμή παραγωγής με στόχο τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και καθορισμό σχεδίου δράσης.

Search