Δωρεάν Ενημερωτική Ημερίδα

Δωρεάν Ενημερωτική Ημερίδα

"Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες και πως μπορούν να συμμορφωθούν με τον ΕΚ 1169/2011" Ο κανονισμός ΕΚ 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα για τους καταναλωτές αφορά τις πληροφορίες…

Read More
Search