Αποκτήστε τον έλεγχο του ξενοδοχείου σας

Αποκτήστε τον έλεγχο του ξενοδοχείου σας

Της Flora Keresztely, δημοσιεύτηκε στις 16/4/2020 στο insights.ehotelier.com,  μετάφραση: Έλενα Καρτσιούλη, Food-Scion Τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν την κρίση και παρουσιάζεται σοβαρή πτώση στις κρατήσεις αφού η πληρότητα είναι πολύ χαμηλή και δέχονται ακυρώσεις μεγάλων ομάδων. Η ξενοδοχειακή βιομηχανία  είναι άμεσα συνδεδεμένη…

Read More
Δωρεάν Ενημερωτική Ημερίδα

Δωρεάν Ενημερωτική Ημερίδα

"Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες και πως μπορούν να συμμορφωθούν με τον ΕΚ 1169/2011" Ο κανονισμός ΕΚ 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα για τους καταναλωτές αφορά τις πληροφορίες…

Read More
Search