Η food-scion ιδρύθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους παραγωγούς τροφίμων να εφαρμόσουν με πρακτικό και εύκολο τρόπο την νομοθεσία που αφορά τη σήμανση και ασφάλεια τροφίμων. Η ομάδα της Food-Scion έχει πολύχρονη πείρα στη χημεία και ασφάλεια τροφίμων και πάθος σε ότι κάνουν. Ξεκίνησαν με όραμα για να δώσουν μια διαφορετική προσέγγιση στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Οι στόχοι μας είναι:

  • να δίνουμε λύσεις για να μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία έξυπνα και χωρίς κόπο
  • να βοηθήσουμε με πρακτικό τρόπο παρέχοντας λύσεις σε εναρμόνιση με τις παραγωγικές διαδικασίες
  • να καθοδηγήσουμε στην προαγωγή κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων

 

 

Search