ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η  έμπειρη ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσει έτσι ώστε η επιχείρηση σας να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζονται, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών σας και της ποιότητας των προϊόντων σας.

Αναλόγως των αναγκών της κάθε επιχείρησης παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη για ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών για τη διασφάλιση ασφάλειας τροφίμων στις επιχειρήσεις τους, ανεξαρτήτως μεγέθους της επιχείρησης. Η υποστήριξη γίνεται είτε με τη μορφή καθοδήγησης μέσω συναντήσεων και δημιουργίας διαδικασιών, είτε μέσω τακτικών ελέγχων στη γραμμή παραγωγής με στόχο τον εντοπισμό μη συμμορφώσεων και καθορισμό σχεδίου δράσης.

Στόχος είναι η εφαρμογή των διαδικασιών με γνώμονα τη δημιουργία κουλτούρας δίνοντας τη σωστή ενημέρωση, καθοδήγηση και εκπαίδευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για περαιτέρω πληροφορίες.

 

 

Search