ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Προσφέρονται εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν το νερό, τα τρόφιμα και άλλα συναφή θέματα, με γνώμονα τη σφαιρική επικοινωνία  του αντικειμένου. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων και η στοχευμένη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για περαιτέρω πληροφορίες.

Search